Kasko Sigortası Nedir?

//Kasko Sigortası Nedir?

Bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını temin eder. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko poliçe sahibinin aracını ve bütçesini güvence altına alır. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanılmak zorunda kalınmaz. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. İhtiyaç olan teminatlara göre kasko poliçesi belirlenerek kapsamı seçilebilir.

Kasko, yaptırılması kanunlarla zorunlu tutulan bir sigorta türü değildir. Kasko yaptırıp yaptırmamak araç sahiplerinin tercihidir. Ancak trafikte karşılaşılabilecek muhtemel riskler göz önünde bulundurulduğunda kasko sigortası, araç ve araç sahipleri için sunduğu teminatlar sayesinde büyük önem taşır.

Kasko sigortası, sigorta sahibine aşağıdaki avantajları sağlar;

  1. Trafik sigortası yalnızca karşı taraftan kaynaklı kazalarda meydana gelebilecek hasarları karşılarken, kasko araç sahibinden kaynaklı meydana gelen kazalarda da araçta ortaya çıkan zararı kısmen veya tamamen karşılar.
  2.  Meydana gelen kazalarda veya bir arıza yaşanması durumunda araç hareketsiz hale gelebilir ya da sigorta hizmetinden yararlanmada sorun yaşamamak için aracın hareket ettirilmemesi koşulu aranabilir. Bu durumlarda çekici hizmetine başvurulması gerekir. Kaskolar da belirli durumlar için poliçe kapsamına girmesi halinde çekici hizmetini ücretsiz olarak sunar.
  3. Hırsızlık durumunda meydana gelebilecek zararlar kasko poliçesi ile teminat altına alınır.
  4. Deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracın zarar görmesi durumunda bu zararlar kasko tarafından karşılanır.
  5. Kasko teminatlarına eklenebilen sağlık hizmetleri ile kaza sonucunda meydana gelebilen yaralanma, ölüm gibi durumlar da teminat altına alınır.