Kefalet Sigortası Nedir?

//Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası, borçlunun bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı alacaklıya teminat sağlayan bir sigorta türüdür. Kefalet sigortası ile sigorta şirketleri, sigortalının kefili olma görevini üstlenerek, sigortalı kefalet edilen taahhüdünü yerine getirmediğinde, lehtarın maruz kaldığı zararları karşılamayı taahhüt altına alır.

Kefalet Sigortası aynı zamanda bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür. Sunduğu en büyük avantaj, sigortalının bankalarda bulunan kredi limitlerini etkilememesidir. Özellikleri itibari ile teminat mektubunun kullanıldığı her alanda kullanılabilen kefalet sigortası, kamu kurumları kefalet sigortası ile düzenlenen kefalet senetlerini kabul etme zorunluluğuna sahip durumdayken, özel sektör böyle bir mecburiyete sahip değildir. Kamu ihale kanununa göre, kamu tarafından açılan tüm ihalelerde, kefalet sigortası ile verilen kefalet senetleri, banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Ticari işletmeler açısından kredi limitlerinin üst düzey önemli olduğu günümüzde kefalet sigortası ve kefalet senetleri, teminat ihtiyacı duyan ticari işletmelere yeni bir kapasite oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede ticari işletmeler, bankalardan kullanılan teminatlarda etkilenen kredi limitlerini, başka ticari operasyonlarda kullanabilme şansını yakalamaktadır.