Trafik Sigortası Nedir?

//Trafik Sigortası Nedir?

“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” veya kısa adıyla Zorunlu Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir trafik kazası halinde karşı tarafın (3.  kişiler) malına ya da canına verilen zararı, sigorta poliçesinin dâhilinde karşılayan sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanunu tarafından yaptırılması zorunlu bir araç sigortası çeşidi olan trafik sigortası, hem araç sahibinin menfaatini hem de trafikteki diğer sürücülerin maddi olarak korumasını amaçlayan bir sigorta çeşididir.

Trafik Sigortasının yapılmasındaki temel amaç; karışılan kazada karşı tarafın uğradığı hasar neticesinde karşılaştığı kayıpların üstlenilmesidir. Yani bu sigorta türü, zorunlu olarak bu sigortayı yaptırmış araç sahibinin zararını karşılamaz. Araç sahiplerinin kendi zararlarını karşılamak amacıyla kasko yaptırmaları gerekir. Trafik sigortası ile kasko birbirinden tamamen farklı riskleri teminat altına alan iki ayrı üründür. Trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılarken, kasko ise poliçe sahibinin zararınızı karşılar. Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur, kasko ise isteğe bağlıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası’nı yaptırmayan araç sürücülerini bekleyen cezalar;

  • Belirlenen trafik sigortasını yaptırmayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşılaşır.
  • Trafik sigortasını zamanında yaptırmayan araç sahipleri, trafik sigortası basamağı “herhangi bir kaza yapmasa bile” sabit kalır ve poliçesinde indirim şansını kaybeder.
  • Poliçenin yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde, gecikme yaşanan her ay için %5 oranında gecikme cezası uygulanır.
  • Sigortası bulunmayan bir aracın trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde, araç çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten men edilir ve araç sahibi trafik sigortasını yaptırana kadar araç, otoparkta tutulur.
  • Araç sahibi bu durumda, hem çekici ücretini hem de aracın otoparkta kaldığı gün kadar otopark ücreti ödemekle yükümlü olur.

Kazadan sonra karşı tarafta hastane masrafları ve ölüm gibi ciddi durumlar ortaya çıktığı zaman kusurlu olan şoförün ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminatlar da zorunlu trafik sigortası tarafının teminatları arasındadır.

Trafik sigortasına ait olan poliçe süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinin her yıl yenilenmesi kanunlar tarafından zorunludur. 1 yıl geçerli olan poliçenin, poliçe bitim süresine kadar tekrar yenilenmesi gerekir.

Trafik Sigortasının prim ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından standart olarak belirlenir. Ancak primlerin fiyat ve ödeme koşulları belirlenirken farklı değişkenler göz önüne alınır. Her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenen bu koşullar, içeriğine göre belirlenen bir üst limite sahiptir. Bu limitler belirlenirken aracın türü, aracın bağlı bulunduğu il gibi şartlar değerlendirmeye alınır.

  • Kişi başı ölüm ve tedavi giderleri
  • Kaza başı ölüm ve tedavi giderleri
  • Kaza başı maddi giderler ve tutarları

Bu üç başlık altında verilen teminatlar, kazanın ortaya çıkaracağı tabloya göre uygulanır. Maddi hasarlı ya da fiziki hasarlı kaza durumlarında, kazanın tespit durumuna göre uygulanacak teminatlar ve hasar tazmini devreye giriyor.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış ya da sigortasının süresi dolmuş olan kişilerin araçlarının trafiğe çıkması yasaktır. Araç sahiplerinin trafik sigortasını yaptırması ve düzenli olarak takip ederek sigorta süresi sona ermeden yenilemesi zorunludur. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan kişilerin araçları trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Cezayı ödeyerek trafiğe tekrar çıkmak mümkün değildir. Sigortasız araçlar trafikten anında men edilirler. Zorunlu trafik sigortası sebebiyle trafikten men edilen araçların geriye alınması ise zor bir süreçtir. Aracı geri alabilmek için trafik sigortasını yaptırmak gerekir.

Büyük çaplı hasarlar düşünüldüğünde hasara karşı ödenecek miktar zor durumda bırakabilir ama zorunlu trafik sigortası sayesinde bu ödemeyi yapmaktan kurtulunur.