İki Can Hamilelik Sigortası

//İki Can Hamilelik Sigortası

• İki Can Sigortası Nedir?
• Hedef Kitle
• Teminat Tablosu
• Ürün Özellikleri ve Teminat Detayları
• Ek Hizmetler
• Teminat Dışı Durumlar
• Risk Analizi
• İki Can Prim ve Ödeme Seçenekleri
• Anlaşmalı Kurumlar ve Diğer Bilgiler

İki Can Hamilelik Sigortası Nedir?

İki Can Sağlık Sigortası, bekleme süresi olmadan hamileyken satın alınıp yurtiçindeki anlaşmalı kurumlarda hemen kullanılabilen bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır.

Hedef Kitlemiz

• Türkiye’de yerleşik,
• SGK üyesi ve / veya bağımlısı
• 18-45 yaş arası gerçek kişiler
null
İki Can Hamilelik Sigortası Teklif Formu


İKİ CAN HAMİLELİK SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI

Bu sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında olup sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini sadece Demir Hayat Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere poliçe özel şartları ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alır.

Sağlık poliçeleri 1 yıllık düzenlenir. Poliçede/zeyilnamede yazılı olan poliçe başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki zamanı kapsar. Sigortalılık süresi bir yılı aşamaz.

Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu değildir. SGK müstahaklığını kaybeden sigortalılar Demir Hayat Sigorta A.Ş İki Can Hamilelik Sigortası poliçesini devam ettirebilir ancak poliçe teminatlarından faydalanamaz. SGK müstahaklığının yeniden başlaması durumunda poliçe teminatları da yeniden işlerlik kazanır.
Sigortacının sorumluluğu sigorta primi peşin ise tamamının, taksitli ise peşinatın ödenmiş olması kaydıyla poliçe
düzenlenmesi sonrasında başlar. Prim kredi kartı ile tahsil edilir. Prim tahsilatı, peşin ya da poliçe üzerinde belirlenmiş ödeme planına göre yapılır. Peşin ödemelerde sigorta şirketinin belirleyeceği peşin ödeme indirimi uygulanır.
Demir Hayat Sigorta A.Ş poliçenin yürürlükte olduğu süre içinde gerekli gördüğü takdirde sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kuruluşu SAGMER ve üçüncü şahıslardan sigortalının tedavisi hakkında bilgi alma, kayıt isteme ve yerinde tespit hakkına sahiptir. Sigortalının poliçe satın alması ile kendi sağlık geçmişi ve mevcut durumu ile ilgili bilgi edinme hakkı Demir Hayat Sigorta A.Ş.’ye izin vermiş olur. Demir Hayat Sigorta A.Ş bu inceleme için kendi adına bağımsız temsilciler atayabilir.

İki Can Sigortası Ek Hizmetleri Nelerdir?

• Doğumdan Sonra Eve Hemşire Gönderimi ve Bebek Bakımı İle İlgili Eğitim
• Diş Bakım Paketi
• Yılda 1 Kez Diş hekim muayenesi
• Yılda 1 Kez Detertraj (Diş taşı temizliği – alt ve üst çene )
• Yılda 1 Kez Diş röntgen filmi
• Yılda 1 Seans Göz Tarama (Kırılma kusurları ve göz tansiyonu
ölçümü)
• Yılda 2 Seans Diyetisyen Danışmanlık
• Yılda 2 Seans Psikolojik Danışmanlık
Not: Ek hizmetler yalnızca 0 850 252 04 04 Demir Hayat Müşteri Hizmetleri aracılığıyla alınacak randevularda geçerlidir.

Teminat Dışı Durumlar

• Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları,
• Poliçede belirtilen kullanım adedini ve/veya teminat limitini ve/veya katılım payını aşan ayakta tedavi giderleri,
• Doğumun gerçekleşmesinden sonraki tüm ayakta tedavi giderleri,
• İlaçlar,
• Ambulans ücretleri, yol, gündelik iş görememe, gündelik bakım, rehabilitasyon, check up, ikinci refakatçi ücretleri, lüks ve suit oda farkları ve özel harcamalar,
• Amniyosentez işlemi kapsam dahilinde olup, amniyosentez işlemine bağlı kromozom analizi ve genetik testler ,
• Epidural Sezaryen,
• Yeni doğan ile ilgili giderler.

Risk Analizi

• Beyan formu alınmaz
• Risk analizi yapılmaz
• Sür prim uygulanmaz
• Bekleme süresi uygulanmaz
• Poliçe yılı sonunda yenilemeler TSS ürünü olarak yapılabilir
• Ömür Boyu Yenileme Garantisi yoktur
• Başka sigorta şirketinden geçiş kabul edilmez

İki Can Prim ve Ödeme Seçenekleri

• İl bazında farklı fiyatlandırma,
• 14 günden büyük bebekler poliçeye dahil edilebilir,
• Peşin, 3 /6/ 9 eşit blokeli taksit ve 3 taksit blokesiz ödeme alternatifleri
• Peşin ödeme indirimi %2,5
• Aile İndirimi %5

Anlaşmalı Kurumlar

Medipol, MedicalPark ve FNG Şişli gibi hastanelerle anlaşma bulunmaktadır. Güncel anlaşmalı kurum ve indirimli mağaza bilgilerine www.demirhayat.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

İki Can Hamilelik Sigortası Teklif Formu


SİGORTANIN TEMİNATLARI
Yatarak Tedavi:
Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;
• Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
• SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
• SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Demir Hayat Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına
anlaşmasının olması,
• Tedavi talep edilen rahatsızlığın Demir Hayat Sigorta İki Can Hamilelik Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık
sigortası genel şartlarına uygun olması.
Demir Hayat Sigorta İki Can Hamilelik Sigorta Poliçesinde yatarak tedavi teminatı, anlaşmalı kurum kullanımları için yıllık toplam 10.000 TL ile (tüm ameliyat malzemeleri dahil) limitlidir. Anlaşmalı kurumlar dışında yatarak yapılan girişimlere ilişkin giderler karşılanmayacaktır.
Ayakta Tedavi:

Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;
-Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
-SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
-SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Demir Hayat Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına anlaşmasının olması,
-Tedavi talep edilen rahatsızlığın Demir Hayat Sigorta İki Can Hamilelik Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.
Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 8 kez kullanım ile sınırlıdır. Bu teminat doğum işlemi
gerçekleşene kadar geçerli olacaktır. Doğum işleminin gerçekleştiği an itibari ile ayakta tedavi teminatı kullanımı henüz 8 adet kullanım hakkı tamamlanmamış olsa bile sonlanacaktır. Doğum gerçekleşene kadar ayakta tedavi teminatı hamilelik takipleri harici amaçlarla da kullanılabilir.
Demir Hayat Sigorta İki Can Hamilelik Sigorta Poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi yöntemlerine ilişkin giderler karşılanmayacaktır.
Doğum:
İki Can Hamilelik Sigortası ürünü, 18-45 yaş arası bayan sigortalılar için alınabilen doğum teminatını kapsamaktadır. Bu ürün, doğum teminatında bekleme süresi olmadığından, hamilelik başlamış ise de alınabilir. Hamilelik için yapılan ayakta takip işlemleri, poliçenin ayakta tedavi teminatlarından ödenir. Doğum işlemi sadece anlaşmalı kurumlarda teminat altındadır.
Amniyosentez işlemi kapsam dahilinde olup, amniyosentez işlemine bağlı kromozom analizi ve genetik testler kapsam dışındadır. Doğum teminatı sadece normal doğum, epidural normal doğum ve sezaryen (epidural sezaryen SGK ödeme kapsamında olmaması nedeniyle epidural uygulaması sigortalı tarafından karşılanmak kaydı ile sezaryen olarak  değerlendirilerek teminat kapsamında ödenir) için geçerlidir. Yeni doğan bebeğe ilişkin ilk muayene, topuk kanı gibi SGK tarafından doğum ile birlikte zorunlu olarak uygulanan tetkik ve girişimlere ait giderler hariç olmak üzere bebekle ilgili diğer tüm giderler poliçe teminatları dışındadır. Doğum kontrol yöntemleri teminat kapsamında değildir.
Gebelik Komplikasyonları Teminatı:
Gebelik dönemi komplikasyonlarından sadece zorunlu küretaj, düşük tehdit, erken doğum tehdit, preeklampsi, eklampsi ve gebelik diabetine ait yatarak tedavi giderleri ek prim ödenerek ek teminat olarak alınmış ve poliçeye eklenmiş ise gebelik süresinde ortaya çıkması kaydı ile bu teminat kapsamında gebelik süresince ödenir. Bu teminat poliçeye eklenmiş ise sertifika üstünde gösterilir. Aksi takdirde tüm gebelik dönemi komplikasyonları gebelik dönemi ve sonrasında teminat kapsamı dışında kalır.