Sağlık Sigortası

//Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu meydana gelen sağlık harcamalarının giderilmesine yönelik hazırlanan planlardır. Sigorta kapsamında belirlenen limitler, özel ve genel şartlar kapsamında, acil veya yıl içinde meydana gelebilecek sağlık giderlerinizi ödemektedir. Böylece doktor muayenesi, ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi gibi sağlık giderlerinizi poliçeniz kapsamında teminat altına almış olursunuz.
Bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, poliçe sahibini poliçe tarihi içerisinde hastalıklar ve kaza sonucu meydana gelebilecek doktor muayenesi, ilaç giderleri, teşhis, tahliller, cerrahi müdahale gibi sağlık harcamalarınızın karşılanması için hazırlanan sağlık sigortası türüdür. Özel sağlık sigortası kapsamı yapılacak poliçeye göre farklılıklar göstermektedir.

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

İhtiyaca Göre Sağlık Sigortası

Sağlık sigortaları ihtiyacınıza göre ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Yıl içinde ayakta veya yatarak yapılabilecek muayene ve ameliyat giderlerinizi karşılamak için özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Özel sağlık sigortası ile yüksek meblağlı sağlık giderlerinizi karşılama imkanı buluyorsunuz. Yıl içinde sağlık ihtiyaçlarınızın dışında, kaza veya hastalık sonucunda oluşabilecek acil tedavi ihtiyaçlarınız için acil sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Acil sağlık sigortası ile beklenmedik bir şekilde oluşan tüm sağlık giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Ayrıca acil durumlarda bir sağlık kuruluşuna nakil ve asistan hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık harcamaları için SGK’nın sağladığı genel sağlık sigortasından faydalananlar için ise tamamlayıcı sağlık sigortası bulunmaktadır. Sağlık giderlerinizin SGK’nın verdiği teminatları aşması durumunda, aradaki farkı tamamlayıcı sağlık sigortası karşılamaktadır.

Bireysel Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar.

Sağlık Sigortası Teklif Formu


SAĞLIK SİGORTALARI-SIK SORULAN SORULAR

Sağlık Sigortaları ile ilgili merak ettiğiniz sorulara ve yanıtlarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Sigortası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.
Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Poliçe alındığında teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.

Hangi durumda teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Türkiye’de Sağlık sigortası hangi aşamadadır?

Türkiye’deki özel Sağlık sigortalı kişi Türkiye nüfusunun %1’ini karşılamaktadır. Yaklaşık 1.500 000 kişinin özel Sağlık Sigortası vardır.