Genel

/Genel

Trafik Sigortası Nedir?

“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” veya kısa adıyla Zorunlu Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir trafik kazası halinde karşı tarafın (3.  kişiler) malına

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Herkes hastaneye tedavi için gittiğinde sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanarak, en iyi imkânlarda tedavi olmak ister. Sigortalı olduğunuz kurum, özel hastane tercih etmeniz durumunda sağlık masraflarınızın bir kısmını karşılar.

Kasko Sigortası Nedir?

Bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını temin eder. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması gibi

Sağlık Sigortası Nedir?

Hayatta bazen beklenmedik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunlar bazen maddi bazen de sağlıkla alakalı olabiliyor. Tüm tedbirleri almış olsanız da başınıza kazalar veya çeşitli hastalıklar gelebiliyor. Böyle bir durum ile karşı

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası, borçlunun bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı alacaklıya teminat sağlayan bir sigorta türüdür. Kefalet sigortası ile sigorta şirketleri, sigortalının kefili olma görevini üstlenerek, sigortalı